ŞAŞILIK

şaşılıkGöz yuvarlağının ekseninin bozularak gözden ya içeri ya da dışarı kayması sonucu iki gözün birlikte görme özelliğinin kaybolması haline şaşılık denir. Şaşılığın çeşitli sebepleri vardır.

Gözün hareketini sağlayan kaslara gelen sinirlerden birinde felç olursa kasın çalışma kabiliyeti kaybolur. Bunun sonucu olarak ta göz sağlam tarafa doğru kayar. Bu tür şaşılıklar felce bağlı şaşılıklardır. Çoğunlukla bu şaşılıkta çift görme, bulantı ve baş dönmesi görülür. Sağlam göz elle kapatılacak olursa şaşı gözde bir düzelme olmaz. Felçten meydana gelen şaşılıklarda sadece bir göz kaymış durumdadır.

Beyindeki bir bozukluk sonucu gözlerin ikisi birden bir tarafa doğru kayabilir. Buna çocukluk çağı şaşılığı adı verilir. Daha çok 2 – 3 yaşları arasında görülür. Bu tür şaşılıkta gözler sağa, sola yukarı ve aşağı kayabilirler. Bu şaşılıkta sağlam göz elle kapatılırsa şaşı göz düzelir. Bu deneme, şaşılığın felçten mi yoksa çocukluk şaşılığı mı olduğunu ortaya koyar.

İçeri doğru şaşılıkta tek göz olabileceği gibi çift göz de şaşı olabilir. Bazı hallerde de bir göz şaşılaşırken diğer göz doğru bakabilir. Bu tip şaşılığa ise nöbetleşe şaşılık denilir. Kayan göz görme açısından diğer gözden daha zayıftır.

Dışarı doğru şaşılık oldukça az rastlanan bir şaşılık türüdür. Daha çok miyop olan 10 — 12 yaşlarındaki çocuklarda görülür. Genellikle iki göz de aynı derecede görürse de bazen kayan gözün görme özelliği, ötekine oranla daha azdır. Bu hal bazen dalgınlık hallerinde ortaya çıkar ki buna şehlalık denir.

Çocukluk çağı şaşılıklarının çeşitli sebepleri vardır. Genellikle beyindeki bir bozukluktan dolayı sinirlerin kaymasından ileri gelebilir. İçeri doğru olan şaşılıkta astigmatlık ve hipermetropluk, dışarı doğru olan şaşılıkta ise miyopluk başlıca sebepler arasındadır. Bunların dışında göz sinirlerinin zafiyetine bağlı olan şaşılıklar da vardır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !